script

Правила оказания медицинских услуг

ПРАВИЛА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

медичного центру «Сімейний лікар» (надалі – Медичний центр)

Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничого підприємство «Медицинські системи і технології»

Дотримання цих правил дозволяє Клієнту зручно та ефективно взаємодіяти з Медичним центром.

Загальна інформація

 • Медичний центр надає послуги в дні і години, встановлені відповідно до графіка його роботи.
 • Прийом Клієнтів відбувається з понеділка по п’ятницю з 08:00 год. до 20:00 год., у суботу, неділю з 09:00 год до 15:00 год.
 • Діагностичні і консультативні висновки інших медичних закладів приймаються до уваги, але не можуть слугувати основою для видачі будь-яких видів висновків спеціалістами клініки, призначення плану лікування, отримання рекомендацій лікаря, виконання медичних маніпуляцій.
 • Отримання висновків і рекомендацій спеціалістів клініки, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг клініки може бути здійснено тільки після консультації лікаря клініки або проходження обстеження саме в клініці.

Запис на прийом

 • Прийом Клієнтів здійснюється за попереднім записом. Право на позачерговий прийом у лікаря надається Клієнту, який за своїм станом потребує екстреної лікарської допомоги.
 • Запис на прийом до спеціаліста Медичного центру проводиться завчасно до бажаної дати прийому. Попередній запис і виклик лікаря додому проводиться за телефоном: (066) 146-11-11; (067) 658-01-11 в години роботи Медичного центру.
 • Прийом без попереднього запису в день прийому можливий лише при наявності вільних місць в графіку роботи спеціаліста Медичного центру.
 • Клієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше в адміністраторів Медичного центру безпосередньо або за телефоном або на інтернет-ресурсі Медичного центру за електронною адресою: fdocreg1@i.ua
 • Клієнт, під час запису за телефоном або безпосередньо в Медичному центрі, може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку, про які йому повідомить адміністратор Медичного центру.
 • Під час запису на прийом, Клієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на які він записується, в протилежному випадку, Медичний центр має право відмовити йому в наданні послуги.
 • З урахуванням того, що за окремими напрямками ведуть прийом кілька спеціалістів і вони працюють за індивідуальними графіками, Медичний центр надає Клієнту послуги, якщо вони спостерігаються у певного лікаря, попереджати про це при записі на візит.
 • Клієнт зобов’язаний з’явитися на прийом в Медичний центр в завчасно на призначений час і день прийому.
 • Клієнт має попередити про неможливість прийти на прийом завчасно до настання часу прийму.
 • При неможливості з об’єктивних причин прибути на прийом до лікаря в призначений час, Клієнт зобов’язаний попередньо, не менше ніж за 3 години повідомити про це Клініку. У разі запізнення Пацієнта на прийом більш ніж на 15 хвилин, Клініка має право призначити інший час прийому.
 • В разі непередбачуваної відсутності лікаря і інших надзвичайних обставин, Клієнт попереджається про вказані обставини та про скасування прийому при першій можливості за контактним телефоном, який був повідомлений Клієнтом. При цьому, за бажанням Клієнта, запис переноситься на інший, зручний для нього час.
 • Якість і обсяг наданої Медичним центром медичної допомоги повинні відповідати встановленим стандартам.
 • Прийом, лікування неповнолітніх Клієнтів, медичне втручання здійснюються в порядку, встановленому законодавством України, але виключно у присутності та за згодою законного представника Клієнта.
 • Медичний центр має право не надавати медичні послуги особам, які страждають на наркоманію, алкоголізм і психічні захворюваннями.

Права й обов’язки Клієнта

 • Клієнт зобов’язаний надати лікарю всю інформацію, в т.ч. про стан здоров’я, умови фізичних навантажень, умови праці та ін., необхідну для надання йому якісної медичної допомоги.
 • При укладанні Договору, а також при первинному прийомі Клієнт пред’являє в реєстратуру Медичного центру (Виконавця)

наступні документи:

— паспорт (дітям до 14 років — свідоцтво про народження дитини (копію)

 • При первинному прийомі Клієнт надає Медичному центрі інформовану добровільну згоду на медичне втручання за формою, встановленою Медичним центром, а також згоду на використання та обробку його персональних даних. При відсутності інформованої добровільної згоди Клієнт на медичне втручання та згоду на використання та обробку його персональних даних Медичний центр має право відмовити в наданні медичних послуг. При відмові від будь-якої медичної маніпуляції або процедури Клієнт надає Медичному центру письмову відмову від медичного втручання шляхом заповнення бланка встановленої форми.
 • Клієнт зобов’язаний суворо дотримуватися призначення і рекомендації лікаря та інших медичних працівників, які безпосередньо працюють з Клієнтом. Під рекомендаціями розуміється: призначення лікарських препаратів, додаткових обстежень, забір біологічного матеріалу, дотримання режиму харчування, фізичних навантажень та інші дії, спрямовані на поліпшення стану здоров’я Пацієнта. При систематичному недотриманні призначень і рекомендацій Медичний центр має право достроково розірвати договір на медичне обслуговування.
 • Рекомендації (призначення) повинні бути зафіксовані в медичній документації при огляді. Лікуючий лікар має право зажадати заповнити рекомендації (призначення) особистим підписом Клієнта.
 • Повна або часткова відмова Клієнта (Замовника, Представників Замовника) від виконання Клієнтом рекомендацій (Призначень) звільняє Медичний центр від відповідальності за наслідки, які настали в результаті такої відмови.
 • При відмові від призначеного лікування Клієнт (Замовник) зобов’язаний негайно довести до відома лікуючого лікаря, а лікуючий лікар зобов’язаний зафіксувати це в медичній документації. Лікуючий лікар має право вимагати заповнити відмову від призначеного лікування особистим підписом Клієнта.
 • Клієнт зобов’язаний негайно сповіщати лікаря, а при відсутності зв’язку з ним відповідального співробітника Медичного центру, про зміну стану здоров’я Клієнта, зовнішніх ознаках хвороби, погіршення самопочуття, при розвитку алергічних реакцій на медикаменти, травмах та інших обставин, що вимагають втручання медичних працівників.
 • При виникненні невідкладних станів (опік, обмороження, травма, блювота, пронос, гостре отруєння, судоми на тлі високої температури і т.д.) Клієнт (Замовник, Представники Замовника) викликає бригаду швидкої і невідкладної медичної допомоги (103) (самостійно), після цього доводить до відома лікуючого лікаря.
 • Клієнт має право вимагати проведення консиліуму і консультацій інших фахівців, а також вимагати реалізації інших прав, встановлених законодавством України.
 • При наданні виїзної медичної допомоги Клієнт зобов’язується створити оптимальні умови для проведення ретельного медичного огляду і збору анамнестичних даних на дому.
 • У спілкуванні з медичним персоналом Клієнт дотримується загальноприйнятих норм етики, дотримується правил ввічливого звернення.
 • Всі претензії по медичному обслуговуванню Клієнт повинен висловлювати тільки відповідальним співробітникам Медичного центру (Головному лікарю, заступнику головного лікаря, адміністратору). Клієнт також має право направити письмову скаргу на поштову адресу Медичного центру, e-mail адресу: semdocdir@gmail.com  або залишити запис у книзі відгуків і пропозицій.

Права і обов’язки Медичного центру

Медичний центр зобов’язується надавати Клієнтам (законним представникам Клієнтів) достовірну інформацію про наданої медичної допомоги, ефективності методів лікування, які використовуються лікарські препарати і про медичних виробах.

 • Для забезпечення кваліфікованого обстеження і лікування Клієнта Медичним центром призначається персональний лікар, відповідальний за організацію і безпосереднє надання Клієнту медичної допомоги в період спостереження за ним і його лікування.
 • Заміна лікаря здійснюється по вмотивованою проханні Клієнта, у разі тимчасової відсутності постійного лікуючого лікаря (хвороба, відпустка, підвищення кваліфікації і т.д.), а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
 • Медичний центр має право здійснити заміну лікуючого лікаря, попередньо повідомивши про це Клієнта. Медичний центр зобов’язується, також, своєчасно оповіщати Клієнта (Замовника, Представників Замовника) про зміну часу, місця і умов проведення прийому.
 • У разі відсутності сімейного лікаря в зв’язку з хворобою / відпусткою і з інших причин пацієнт інформується про заміну на іншого лікаря Приложении 2 Приказа Минздрава Украины №504 от 19.03.2018 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»
 • Медичним центром видаються рецепти на лікарські препарати, довідки, медичні висновки і листки непрацездатності в порядку, встановленому нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.
 • Медичний центр зобов’язується дотримуватися лікарську таємницю, в тому числі конфіденційність персональних даних, що використовуються в медичних інформаційних системах.
 • Медичний центр має право відмовити Клієнту/Замовнику у наданні послуг без застосування до Медичного центру будь-яких штрафних санкцій/шкоди/збитків/упущеної вигоди тощо:

— якщо відповідні послуги не були  зазначені Клієнтом у замовленні;

— якщо Клієнтом не було попередньо погоджено час та дату надання послуги;

— якщо Клієнтом не було здійснено 100 % попередньої оплати замовленої послуги;

— якщо у Клієнта на дату замовлення послуги відсутня можливість надати відповідні послуги;

— якщо у Клієнта відсутні необхідні медикаменти для надання замовленої послуги;

— якщо у Клієнта відсутнє необхідне обладнання для надання замовленої послуги;

— недодержання Клієнтом вимог щодо підготовки до відповідних процедур (послуг);

— наявності у Клієнта будь-якої заборгованості за послуги Медичного центру;

— систематичного (більше одного разу) невиконання Клієнтом рекомендацій та призначень лікарів Медичного центру;

— послугу замовлено на день або на час, який не відповідає графіку роботи Медичного цетру або на вихідний день або не на плановий день.

Правила надання виїзної медичної допомоги

 • Медичні послуги на дому можуть бути надані Клієнтові за умови, якщо для надання ефективної медичної допомоги Клієнту не потрібні умови лікувального закладу, в т.ч. щодо дотримання санітарно-епідеміологічного режиму, а також стан Клієнта дозволяє надати йому необхідну допомогу в побутових умовах.
 • Медичні послуги на дому надаються щодня, відповідно до графіку роботи Медичного центру. Час візиту додому (профілактичний огляд, огляд за медичними показаннями) призначається лікарем. У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину. Виклики в нічний час не здійснюються.
 • У разі відсутності Пацієнта в обумовлений час відвідування або відмову Клієнта від огляду без попереднього повідомлення (не менше ніж за 3 години) або неможливість проходу лікаря до Клієнту через охорону, консьєржа або інших випадках ненадання медичних послуг з вини Клієнта, коли лікар виїхав за викликом на будинок, Медичний центр має право стягнути з Клієнта 50% (П’ятдесят відсотків) від вартості послуги виклику лікаря додому по прейскуранту.

Правила знаходження в Медичному центрі

 • Відвідувачі та Клієнти Медичного центру зобов’язані зняти верхній одяг і повісити його в шафу або на вішак в холі, залишити в шафі великі валізи або згортки; в осінньо-зимовий період додатково одягнути бахіли, якщо їх видають при вході, уточнити свій запис у працівника реєстратури.
 • Відвідувачі та Клієнти Медичного центру зобов’язані відноситися з повагою до персоналу та до інших відвідувачів, не дозволяти собі проявів грубощі та безтактності.
 • При записі на всі види послуг пацієнт повинен підійти в інформаційний центр або до адміністратора. Якщо пацієнт прийшов у клініку вперше, адміністратор клініки заповнює спеціальну амбулаторну карту, в якій будуть відображені загальні дані. При необхідності, на прохання адміністратора, пацієнт повинен пред’явити паспорт, дисконтну картку, страховий поліс. Після чого, пацієнт може зачекати на початок прийому в зоні очікування, в холі клініки.
 • Час початку надання медичних послуг, проходження діагностичного обстеження, а також початок прийому лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням (це обумовлено тим, що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології, тривалість консультації пацієнта може перебільшувати передбачуваний відрізок часу і початок наступної консультації або обстеження може затриматись).
 • В Медичному центрі існує кілька кабінетів лікарського прийому, вони не закріплені за конкретними лікарями, тому Клієнт може перебувати послідовно в різних кабінетах з одним лікарем. Існує приблизна схема прийому, але з розрахунком особливостей кожного Клієнта, ця схема може змінюватися від діагнозу і особливостей патології кожного Клієнта індивідуально.
 • Всі данні діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря занотовуються в індивідуальну амбулаторну карту кожного Клієнта. Індивідуальна амбулаторна карта кожного пацієнта є власністю клініки, і зберігається на протязі всього спостереження і лікування, а потім (в архіві клініки) на протязі 10 років.
 • Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання Клієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня гігієни і правила прийому медикаментів.
 • Клієнт має право спостерігатися у одного лікаря, при відповідному попередньому записі й інформуванні про це адміністратора.
 • Клієнтам, які з’явилися на прийом у брудному одязі, або зі специфічними запахами, неприйнятним в умовах клініки, а також Клієнтам, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, Медичний центр має право відмовити в наданні послуг.
 • Медичний центр не несе відповідальності за верхній одяг Клієнтів та Відвідувачів, що залишений без нагляду та за речі, залишені в верхньому одязі Клієнтів та Відвідувачів.

Оплата послуг

 • Оплата вартості замовлених послуг здійснюється на умовах 100% передоплати вартості таких, згідно прейскуранту Медичного центру.
 • Оплата вартості послуг за абонементом Клієнтом проводитися шляхом передоплати одним із способів:
 • 100% передоплати вартості послуг по абонементу за один календарний рік;
 • 100% передоплати вартості послуг по абонементу за кожні шість місяців з одного календарного року. При оплаті один раз в шість місяців оплата послуг здійснюється до 05 числа першого місяця поточного півріччя.
 • Оплата понадлімітного використання послуги, а також послуг, ціна яких за абонементом менше стандартної, здійснюється в день їх замовлення шляхом 100% попередньої оплати.

Відвідувачам та Клієнтам Медичного центру забороняється

 • Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях Медичного центру та на прилеглих територіях.
 • Паління, вживанням спиртних напоїв, наркотичних або інших психотропних засобів
 • Мати при собі холодну або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.
 • Намагатись винести за межі будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти, які належать Медичному центру.
 • Здійснювати в приміщенні Медичного центру фото-, аудіо- та відеозйомку.
 • Поводити себе зухвало, підвищувати голос на присутніх в Медичному центрі.
 • Займатись будь-яким видом торгівлі або обміну в приміщенні Медичного центру.
 • Приводити або приносити в Медичний центр тварин, птахів. У разі наявності будь-якого із вище перелічених видів порушень, Медичний центр має право відмовити Клієнту в прийомі або, якщо Клієнт вже проходить лікування, винести рішення про адміністративну виписку без матеріальної компенсації за надану не в повному обсязі послугу.
Українська UK Русский RU