сценарій

Правила надання медичних послуг

ПРАВИЛА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

медичного центру «Сімейний лікар» (надалі – Медичний центр)

Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Медичні системи та технології»

Дотримання цих правил дозволяє Клієнту зручно та ефективно взаємодіяти з Медичним центром.

Загальна інформація

 • Медичний центр надає послуги у дні та години, встановлені відповідно до графіка його роботи.
 • Прийом Клієнтів відбувається з понеділка по п'ятницю з 08:00. до 20:00 рік, у суботу, неділю з 09:00 до 15:00 рік.
 • Діагностичні та консультативні висновки інших медичних закладів приймаються до уваги, але не можуть бути основою для видачі будь-яких видів висновків спеціалістами клініки, призначення плану лікування, отримання рекомендацій лікаря, виконання медичних маніпуляцій.
 • Отримання висновків та рекомендацій спеціалістів клініки, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг клініки може бути здійснено тільки після консультації лікаря або проходження обстеження саме в клініці.

Запис на прийом

 • Прийом Клієнтів здійснюється за попереднім записом. Право на позачерговий прийом у лікаря надається Клієнту, який за своїм станом потребує екстреної лікарської допомоги.
 • Запис на прийом до спеціаліста Медичного центру проводиться заздалегідь до бажаної дати прийому. Попередній запис та виклик лікаря додому проводитиметься за телефоном: (066) 146-11-11; (067) 658-01-11 за години роботи Медичного центру.
 • Прийом без попереднього запису на день прийому можливий лише за наявності вільних місць у графіку роботи спеціаліста Медичного центру.
 • Клієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше в адміністраторів Медичного центру безпосередньо або за телефоном або на інтернет-ресурсі Медичного центру за електронною адресою: fdocreg1@i.ua
 • Клієнт, під час запису за телефоном або безпосередньо в Медичному центрі, може обрати день і годину прийому із наявних вільних місць у графіку, про які йому повідомить адміністратор Медичного центру.
 • Під час запису на прийом, Клієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на які він записується, у протилежному випадку, Медичний центр має право відмовити йому у наданні послуги.
 • З урахуванням того, що за окремими напрямками ведуть прийом кілька спеціалістів і вони працюють за індивідуальними графіками, Медичний центр надає Клієнту послуги, якщо вони спостерігаються у певного лікаря, попереджати про це під час запису на візит.
 • Клієнт зобов'язаний з'явитися на прийом до Медичного центру заздалегідь на назначену годину і день прийому.
 • Клієнт має попередити про неможливість прийти на прийом заздалегідь до настання години прийму.
 • При неможливості з об'єктивних причин прибути на прийом до лікаря у назначену годину, Клієнт зобов'язаний попередньо, не менше ніж за 3 години повідомити про це Клініку. У разі запізнення Пацієнта на прийом на понад 15 хвилин, Клініка має право назначити іншу годину прийому.
 • У разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, Клієнт попереджається про зазначені обставини та про скасування прийому за першої можливості за контактним телефоном, який був повідомлений Клієнтом. При цьому, за бажанням Клієнта, запис переноситься на інший, зручний для нього годину.
 • Якість та обсяг наданої Медичним центром медичної допомоги повинні відповідати установленим стандартам.
 • Прийом, лікування неповнолітніх Клієнтів, медичне втручання здійснюються у порядку, встановленому законодавством України, але виключно в присутності та за згодою законного представника Клієнта.
 • Медичний центр має право не надавати медичні послуги особам, які страждають на наркоманію, алкоголізм та психічні захворювання.

Права та обов'язки Клієнта

 • Клієнт зобов'язань надати лікареві всю інформацію, у т.ч. про стан здоров'я, умови фізичних навантажень, умови праці та ін., необхідну для надання йому якісної медичної допомоги.
 • При укладанні Договору, а також при первинному прийомі Клієнт пред'являє до реєстратури Медичного центру (Виконавця)

наступні документи:

- паспорт (дітям до 14 років - свідоцтво про народження дитини (копію)

 • При первинному прийомі Клієнт надає Медичному центру інформовану добровільну згоду на медичне втручання за формою, встановленою Медичним центром, а також на використання та обробку його персональних даних. За відсутності інформованої добровільної згоди Клієнт на медичне втручання та згоду на використання та обробку його персональних даних Медичний центр має право відмовити у наданні медичних послуг. При відмові від будь-якої медичної маніпуляції або процедури Клієнт надає Медичному центру письмову відмову від медичного втручання шляхом заповнення бланка встановленої форми.
 • Клієнт зобов'язаний суворо дотримуватися призначення та рекомендації лікаря та інших медичних працівників, які безпосередньо працюють з Клієнтом. Під рекомендаціями розуміється: призначення лікарських препаратів, додаткових обстежень, забір біологічного матеріалу, дотримання режиму харчування, фізичних навантажень та інші дії, спрямовані на покращення стану здоров'я пацієнта. При систематичному недотриманні призначень та рекомендацій Медичний центр має право достроково розірвати договір на медичне обслуговування.
 • Рекомендації (назначення) повинні бути зафіксовані у медичній документації під час огляду. Лікуючий лікар має право зажадати заповнити рекомендації (призначення) особистим підписом Клієнта.
 • Повна або часткова відмова Клієнта (Замовника, Представників Замовника) від виконання Клієнтом рекомендацій (Призначення) звільняє Медичний центр від ответственности за наслідки, що настали внаслідок такої відмови.
 • При відмові від призначеного лікування Клієнт (Замовник) зобов'язаний негайно довести до відома лікуючого лікаря, а лікуючий лікар зобов'язаний зафіксувати це у медичній документації. Лікуючий лікар має право вимагати заповнити відмову від призначеного лікування особистим підписом Клієнта.
 • Клієнт зобов'язаний негайно сповіщати лікаря, а за відсутності зв'язку з ним відповідального співробітника Медичного центру, про зміну стану здоров'я Клієнта, зовнішніх ознаках хвороби, погіршення самопочуття, при розвитку алергічних реакцій на медикаменти, травмах та інших обставин, що вимагають втручання медичних працівників.
 • При виникненні невідкладних станів (опік, обмороження, травма, рвота, пронос, гостре відруєння, судоми на тлі високої температури тощо) Клієнт (Замовник, Представники Замовника) викликає бригаду швидкої та невідкладної медичної допомоги (103) (самостійно), після цього доводити до відома лікуючого лікаря.
 • Клієнт має право вимагати проведення консиліуму та консультацій інших фахівців, а також вимагати реалізації інших прав, встановлених законодавством України.
 • При наданні виїзної медичної допомоги Клієнт зобов'язується створити оптимальні умови для проведення дбайливого медичного огляду та збору анамнестичних даних вдома.
 • У спілкуванні з медичним персоналом Клієнт дотримується загальноприйнятих норм етики, дотримується правил ввічливого звернення.
 • Усі претензії щодо медичного обслуговування Клієнт повинен висловлювати тільки відповідальним співробітникам Медичного центру (Головному лікарю, заступнику головного лікаря, адміністратору). Клієнт також має право направити листову скаргу на поштову адресу Медичного центру, e-mail адресою: semdocdir@gmail.com або залишити запис у книзі відгуків та пропозицій.

Права та обов'язки Медичного центру

Медичний центр зобов'язується надавати Клієнтам (законним представникам Клієнтів) достовірну інформацію щодо наданої медичної допомоги, ефективності методів лікування, які використовуються лікарські препарати та про медичні вироби.

 • Для забезпечення кваліфікованого обстеження та лікування Клієнта Медичним центром назначається персональний лікар, відповідальний за організацію та безпосереднє надання Клієнту медичної допомоги у період спостереження за ним та його лікування.
 • Заміна лікаря здійснюється за мотивованою проханням Клієнта, в разі тимчасової відсутності постійного лікуючого лікаря (хвороба, відпустка, підвищення кваліфікації тощо), а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
 • Медичний центр має право здійснити заміну лікуючого лікаря, попередньо повідомивши про це Клієнта. Медичний центр зобов'язується, також, своєчасно оповіщати Клієнта (Замовника, Представників Замовника) про зміну часу, місця та умов проведення прийому.
 • У разі відсутності сімейного лікаря у зв'язку з хворобою / відпусткою та з інших причин пацієнт інформується про заміну на іншого лікаря Додаток 2 Наказу МОЗ України №504 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»
 • Медичним центром видаються рецепти на лікарські препарати, довідки, медичні висновки та листки непрацездатності у порядку, встановленому нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров'я.
 • Медичний центр зобов'язується дотримуватися лікарської таємниці, у тому числі конфіденційність персональних даних, що використовують у медичних інформаційних системах.
 • Медичний центр має право відмовити Клієнта/Замовника у наданні послуг без застосування до Медичного центру будь-яких штрафних санкцій/шкоди/збитків/упущеної вигоди тощо:

— якщо відповідні послуги не були вказані Клієнтом у замовлення;

— якщо Клієнтом не було попередньо погоджено годину та дату надання послуги;

— якщо Клієнтом не було здійснено 100 % попередньої оплати замовленої послуги;

— якщо у Клієнта на дату замовлення послуги немає можливості надати відповідні послуги;

— якщо у Клієнта відсутні необхідні медикаменти для надання замовленої послуги;

— якщо у Клієнта немає обладнання для надання замовленої послуги;

— недотримання Клієнтом вимог щодо підготовки до відповідних процедур (послуг);

- наявності у Клієнта будь-якої заборгованості за послуги Медичного центру;

— систематичного (більше одного разу) невиконання Клієнтом рекомендацій та призначення лікарів Медичного центру;

— послуга замовлена ​​на день або на годину, яка не відповідає графіку роботи Медичного Цетру або на вихідний день або не на плановий день.

Правила надання виїзної медичної допомоги

 • Медичні послуги вдома можуть бути надані Клієнтові за умови, якщо для надання ефективної медичної допомоги Клієнту не потрібні умови лікувального закладу, в т.ч. щодо дотримання санітарно-епідеміологічного режиму, а також стан Клієнта дозволяє надати йому необхідну допомогу у побутових умовах.
 • Медичні послуги вдома надаються щодня, відповідно до графіка роботи Медичного центру. Година візиту додому (профілактичний огляд, огляд за медичними показаннями) назначається лікарем. У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину. Виклики в нічний час не здійснюються.
 • У разі відсутності Пацієнта в обумовлений час відвідування або відмову Клієнта від огляду без попереднього повідомлення (не менше ніж за 3 години) або неможливість проходу лікаря до Клієнта через охорону, консьєржа або в інших випадках ненадання медичних послуг з вини Клієнта, коли лікар виїхав за викликом на будинок, Медичний центр має право стягнути з Клієнта 50% (П'ятдесят відсотків) від вартості послуги виклику лікаря додому прейскурантом.

Правила знаходження у Медичному центрі

 • Відвідувачі та Клієнти Медичного центру зобов'язані зняти верхній одяг та повісити його у шафу або на вішак у холі, залишити у шафі великі валізи чи згортки; в осінньо-зимовий період додатково одягнути бахіли, якщо їх видають при вході, уточнити свій запис у працівника реєстратури.
 • Відвідувачі та Клієнти Медичного центру зобов'язані відноситися з повагою до персоналу та інших відвідувачів, не дозволяти собі проявів грубощі та безтактності.
 • При записі на всі види послуг пацієнт повинен підійти до інформаційного центру або до адміністратора. Якщо пацієнт прийшов до клініки вперше, адміністратор клініки заповнює спеціальну амбулаторну карту, в якій будуть відображені загальні дані. При необхідності, на прохання адміністратора, пацієнт повинен пред'явити паспорт, дисконтну картку, страховий поліс. Після чого пацієнт може зачекати на початок прийому в зоні очікування, в холі клініки.
 • Година початку надання медичних послуг, проходження діагностичного обстеження, а також початок прийому лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням (це обумовлено тим, що у всіх пацієнтів може перебільшувати передбачуваний відрізок часу і початок наступної консультації або обстеження може затриматися). ).
 • У Медичному центрі існує кілька кабінетів лікарського прийому, вони не закріплені за конкретними лікарями, тому Клієнт може перебувати в різних кабінетах з одним лікарем. Існує приблизна схема прийому, але з розрахунком особливостей шкірного Клієнта, ця схема може змінюватися від діагнозу та особливостей патології шкірного Клієнта індивідуально.
 • Усі дані діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз та рекомендації лікаря занотовуються в індивідуальну амбулаторну карту шкірного Клієнта. Індивідуальна амбулаторна карта шкірного пацієнта є власністю клініки і зберігається на протязі всього спостереження та лікування, а потім (в архіві клініки) на протязі 10 років.
 • Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання Клієнтом усіх приписів та рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня гігієни та правила прийому медикаментів.
 • Клієнт має право спостерігатися в одного лікаря, при відповідному попередньому записі та інформуванні про це адміністратора.
 • Клієнтам, які з'явилися на прийом у грязному одязі, або зі специфічними запахами, неприйнятними в умовах клініки, а також Клієнтам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, Медичний центр має право відмовити у наданні послуг.
 • Медичний центр не несе відповідальності за верхній одяг Клієнтів та Відвідувачів, що залишений без нагляду та за речі, залишені у верхній одязі Клієнтів та Відвідувачів.

Оплата послуг

 • Оплата вартості замовлених послуг здійснюється на умовах 100% передоплати вартості таких, згідно з прейскурантом Медичного центру.
 • Оплата вартості послуг за абонементом Клієнтом проводитиметься шляхом передоплати одним із способів:
 • 100% передоплати вартості послуг з абонементу за один календарний рік;
 • 100% передоплати вартості послуг за абонемент за кожних шість місяців з одного календарного року. При оплаті один раз на шість місяців оплата послуг здійснюється до 05 числа першого місяця поточного півріччя.
 • Оплата надлімітного використання послуги, а також послуг, ціна яких за абонементом менша за стандартну, здійснюється в день їх замовлення шляхом 100% попередньої оплати.

Відвідувачам та Клієнтам Медичного центру забороняється

 • Виявляти будь-яку форму агресії у приміщеннях Медичного центру та на прилеглих територіях.
 • Паління, вживанням спиртних напоїв, наркотичних чи інших психотропних засобів
 • Мати при собі холодне чи вогнепальне зброю, демонструвати її персоналу чи оточуючим.
 • Намагатись винести за межі будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти, які належать Медичному центру.
 • Здійснювати в приміщенні Медичного центру фото-, аудіо- та відеозйомку.
 • Поводити себе дерзко, підвищувати голос на присутніх у Медичному центрі.
 • Займатися будь-яким видом торгівлі або обміну в приміщенні Медичного центру.
 • Приводити або приносити до Медичного центру тварин, птахів. У разі наявності будь-якого з вище перелічених видів порушень, Медичний центр має право відмовити Клієнту в прийомі або, якщо Клієнт вже проходитиме лікування, винести рішення про адміністративну виписку без матеріальної компенсації за надані не в повному обсязі послуги.
Українська UK Русский RU